Tuomo Sundvall

Veistämön lattiatasoon rantautuneet merelliset objektit tuovat elementtejä luonnosta, pintoja mereltä, muotoja pohjasta. Luonnon muovaamat ja jähmettämät, kuin nousuveden rantaan heittämät. Sulaneet, valuneet ja taas kovettuneet tekstuurit. Ripustuksessa pysäytettyä ja rajattua kasvua sekä liikettä.

Tuomo Sundvall (s.1993)

//

Oceanic objects stranded in the floor level of the shipyard bring elements from nature, maritime surfaces, deep water formations. Formed and petrified by nature. Abandoned by tidal waves. Dripping, melting and once again frozen textures. Suspended, intercepted growth and movement.

Tuomo Sundvall (b.1993)