Sirja Moberg

Sirja Moberg

Määrittämätön läsnäolo 2015
Peili, mallinukke
55 x 185 cm

 

 

Sirja Moberg (1989) on turkulainen kuvataiteilija, joka työskentelee valokuvataiteen parissa. Mobergille on ominaista eri taidemuotojen, kuten taidegrafiikan ja installaatiotaiteen, yhdistäminen valokuvaan.

 

H2Ö-festivaaleilla esillä oleva peiliveistos on lähtöisin Mobergin Turun Taideakatemian kuvataiteen opintojen opinnäytetyönäyttelystä “Määrittämätön läsnäolo” (2015). Moberg pohti näyttelyllään valokuvan ja luonnon välistä kommunikointia sekä sitä, mikä valokuvassa on määrittelemätöntä.

 

Peiliveistoksen pyrkimyksenä oli esittää valokuvaa uudenlaisella tavalla luontoympäristössä. Valokuva on kuin peili. Valokuvilla taltioidaan rajattuja palasia ympäristöstä — samalla tavoin peiliveistos sisältää satoja pieniä heijastuksia: kuvia ympäristöstään.    

 

Ruissalon telakalla teos peilaa sekä uudenlaista ympäristöään että katsojaansa, jolloin läsnäolo ajassa ja paikassa puskee vahvana katsojan tietoisuuteen.  Valo ja sen vaihtelu saavat teoksen ikään kuin heräämään eloon. Se säkenöi upeasti auringonvalossa sekä illalla festivaalivalojen loisteessa ihmisdiscopallona.

 

www.cargocollective.com/ruutana

 

//

 

Määrittämätön läsnäolo 2015
Mirror, mannequin
55 x 185 cm

 

Sirja Moberg (1989) is a Turku based artist who works with photography. She combines photography with graphic art and installation.

 

Moberg’s mirror sculpture, “Määrittämätön läsnäolo” (2015) presented in H2Ö comes from her graduation exhibition from Turku Arts Academy. The exhibition contemplated the communication between photography and nature, and what is undefinable in photography.

 

The intention behind the sculpture was to present photography in a new way within nature. A photograph is like a mirror. It captures cropped pieces of its surroundings – in the way the mirror sculpture contains hundreds of small reflections: images from its surroundings.

 

In Ruissalo’s old dock the artwork will reflect a new kind of environment and new spectators, as presence in time and place becomes strong in the spectator’s consciousness. The play of light makes the artwork come to life. It glimmers in sunlight and becomes a human disco ball by night.

 

www.cargocollective.com/ruutana