Silvia De Gennaro

Silvia De Gennaro

SILVIA DE GENNARO
“My name is Franco and I like dark chocolate”
(2014) – Italy – 00:07:00

www.assaus.it 

Silvia De Gennaro asuu ja työskentelee Roomassa, Italiassa. Hän on tehnyt digitaalista taidetta, videota sekä animaatiota viidentoista vuoden ajan.  Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa videotaidenäyttelyissä sekä festivaaleilla ympäri maailman.

2033: Sosiaaliset verkostot ovat tehneet Internetistä kollektiivisen tiedostamattoman paikan. Hämmentyneet identiteetit katoavat muodottomaan globaaliin identiteettiin. Teoksen päähenkilö päättää katkaista itsensä verkosta löytääkseen itsensä.

MISSÄ: Verstas

MILLOIN: jatkuva

//

Silvia De Gennaro lives and works in Rome, Italy. For fifteen years she has been dealing with digital art, video art and animation. Her works have participated in several video art exhibitions and film festivals around the world.

2033: The social networks have made ​​the Internet the place of the collective unconscious. Confused  identities are lost in a shapeless global identity. The protagonist decides to disconnect from the network to find himself.

WHERE: Verstas

WHEN: continuous