Selma Haro / Taideakatemia

Selma Haro

löysin itseni rukoilemasta
hymyilemästä eri tavalla kuin ennen
eri paikkaan

Rakastuin roomalaiskatolisiin alttareihin Katowicessä loppukeväällä 2014, eikä rakastumiselle näy loppua. Itse rakentamissani alttareissa yhdistyvät monet minulle tärkeät asiat, kuten maalaukset, piirustukset, kivet, tekokukat, jouluvalot ja muut ihmeelliset aarteet. Näiden asioiden muodostama lopputulos on aina yllätys minulle itsellenikin.

//

I found myself praying
smiling in a different way than before
to another place

I fell in love with Roman catholic altars in Katowice during late spring 2014, and there is no stopping to it. Several important things for me are merged in the altars I’ve built, like paintings, drawings, rocks, plastic flowers, christmas lights and other marvelous treasures. The final result of these parts is always a surprise even for myself.