Sara Ilveskorpi / Taideakatemia

sulaminen_kiteytyminen_still2.jpg

Kuvataiteilija Sara Ilveskorpi (s. 1970) asuu ja työskentelee Kemiönsaaressa Varsinais-Suomessa. Ilveskorvella on monialainen koulutus. Hän on opiskellut valokuvausta, metalli- ja lasitekniikoita, mutta myös puutarhurin ammattitutkinnon kuvataiteen opiskelun lisäksi. Nyt Ilveskorpi opiskelee kuvataiteilijan tutkintoa Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa.

Viime vuosina Sara Ilveskorpi on toiminut taiteilijana erilaisissa yhteisötaiteellisissa projekteissa, sekä keskittynyt grafiikan tekniikoilla työskentelyyn. Hän tekee myös installaatioita ja videoteoksia. Tänä vuonna Ilveskorpi on työskennellyt Varsinais-Suomen Taiteen keskustoimikunnan ja Koneen Säätiön isännöimässä VASTAAN+OTTO yhteisötaiteen triennaalin taiteilijana.

SULAMINEN-KITEYTYMINEN

“Videoinstallaationi käsittelee muutokseen ja metamorfoosiin liittyviä teemoja kahdella tasolla. Kuvaan lasin muodonmuutosta kiteisestä sulaksi ja taas kiteiseksi, lasintyöstöprosessin erivaiheissa. Toisella tasolla käsittelen riippuvuussuhteen henkistä ja fyysistä olotilaa. Nämä teemat yhdistyvät videoinstallaatiossa lasin ja veden olomuodon, sekä muodonmuutoksen kautta. Suomalaiseen kulttuuriin on muodostunut perinteinen tapa kuvata esim. alkoholiriippuvuutta realistisilla ja raadollisilla ”vittulanjänkä ja pussikalja”-tarinoilla, miltei sankarilliseen sävyyn. Haluan tuoda tähän kuvastoon toisenlaisen näkökulman siitä, millainen riippuvuussuhde on ja miltä se tuntuu.”

MISSÄ: Verstas

MILLOIN: jatkuva

//

Sara Ilveskorpi (1970) lives and works in Kemiö Island. She has a multidisciplinary education. She has studied photography, metal- and glass techniques, and also gardening alongside with her art studies in Turku Arts Academy.

During the past few years Ilveskorpi has worked in communal art projects, and concentrated on working with graphic art techniques. She also makes installations and video art.

 

SULAMINEN-KITEYTYMINEN

 

“My video installation deals with themes regarding change and metamorphosis. I picture the metamorphosis of glass from crystalline to molten and crystalline again, in the different phases of glassblowing. On another level I deal with the mental and physical state of a dependency ratio. These themes come together in the artwork through forms of glass and water, and metamorphosis. In Finnish culture there is a convention of picturing alcohol dependency a realistic and harsh way, almost in a heroic sense. I want to bring another perspective to this imagery about what a dependency is and what it feels like.”

WHERE: Verstas

WHEN: continuous