Reija Meriläinen

Reija Meriläinen

EN GARDE

Reija Meriläinen on helsinkiläinen taiteilija, joka työskentelee liikkuvan kuvan, installaatioiden ja veistosten kanssa, joissa yhdistyvät digitaalinen ja ruumiillinen. Teoksissa sosiaaliset jännitteet ja valta linkittyvät fyysisen ja materiaalisen kokemukseen. Viettelevästä estetiikastaan huolimatta hänen teoksensa sisältävät usein väkivaltaisia elementtejä.

Reija Meriläinen on valmistunut Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta kuvataiteen kandidaatiksi vuonna 2014. Meriläisen teoksia on nähty aiemmin mm. yksityisnäyttelyssä EN GARDE HAM-galleriassa vuonna 2015 sekä ryhmänäyttelyissä “Basic Instinct” Seventeen -galleriassa Lontoossa 2015 and “Nuoret 2013” Taidehallissa.

Miekkailuottelussa tuomari sanoo “en garde” – varuillanne, kun pelaajat asettuvat varoasentoon ja valmistautuvat taisteluun. Voittaja on se, joka pääsee koskettamaan toista, ”touché”. Reija Meriläisen videoteos “EN GARDE” luo katsojan ja teoksen välille reaktiivisen ja jännitteisen tilan. Odotus ja hyökkäys tulevat materiaksi installaatiossa, jossa terän kosketus voi muuttaa aineen olemuksen.

//

EN GARDE

Reija Meriläinen is a Helsinki based artist who works with moving image, installations and sculpture, combining the bodily and the digital. In her works, social tensions and power become entwined with the experience of physicality and materiality. Despite their seductive aesthetics, her works often involve violent elements.

Meriläinen has a bachelor’s degree from The Academy of Fine Arts in Helsinki University of The Arts. Her works have been exhibited in a solo exhibition “EN GARDE” in HAM gallery in Helsinki in 2015 and in group exhibitions “Basic Instinct” in Seventeen gallery in London in 2015 and “Nuoret 2013” in Taidehalli in Helsinki.

In a fencing match the judge says “en garde” – on your guard, when the swordsmen prepare for battle. The winner is whoever gets to touch the other – “touché”. Reija Meriläinen’s video art work “EN GARDE” creates a reactive and live state between the artwork and the spectator. Anticipation and assault materialise in the installation where the touch of a blade can alter the essence of the substance.