Pystynen & Suorlahti

Pystynen & Suorlahti: Trilogi

Erno Pystynen ja Olli Suorlahti ovat molemmat varsinaissuomalaisia taiteilijoita ja Videokaffe-kollektiiviin jäseniä. Videokaffe on kansainvälinen, kahvilla höystetty, uuteen mediataiteeseen keskittyvä taidekollektiivi.
www.videokaffe.com

Trilogi
Installaatio
Moottori, laboratoriolasi, silikoniletkut, kierrätysmateriaalit

Trilogi on suljettu piiri, joka koostuu kolmesta erillisestä, toisiinsa lomittuneesta lohkosta: syaanista, magentasta ja keltaisesta. Voimanlähteenä on moottori, jonka kampi saa kolme sylinteriä vuoroin imemään, vuoroin työntämään. Kuulaventtiilit tasasuuntaavat veden liikkeen ja saavat sen nousemaan ylöspäin. Kun vesi saavuttaa huipulla olevan automaattilapon liipaisupisteen, se vapautuu takaisin alas aloittaakseen matkansa uudestaan.

 

//

Artists Erno Pystynen and Olli Suorlahti are both members of Videokaffe collective. Videokaffe is an international new media art collective with the flavour of coffee.
www.videokaffe.com

Trilogi
Installation
Motor, lab glass, silicone sheets, recycled materials

The work is a closed circuit consisting of three separate but intertwined blocks working in different colour phases: cyan, magenta and yellow. Cranking up the motor cycles the three cylinders in sucking and pumping motions. Ball-valves direct the flow causing the liquids to rise. When the fluid reaches the top the automated siphon releases it to the bottom, beginning the cycle again.