Pekko Vasantola / Taideakatemia

Pekko Vesantola

Pekko Vasantola on kuvataiteilija, joka usein pohtii työssään yksilön käsitettä ja roolia osana yhteisöä. Hän opiskelee Turun Taideakatemiassa pääaineenaan valokuva.

Sinäkuva, 2016

“Sinäkuva esittää kysymyksiä yksilön merkityksestä ja ainutlaatuisuudesta. Teos näyttää ympäröivän maailman hallitsemattomina palasina, näkökulmina, jotka muodostavat jatkuvasti muutoksessa olevan kokonaisuuden.”

//

Pekko Vasantola is a visual artist, who often ponders the concept of individual and its role in society. Vasantola studies in TUAS Arts Academy majoring in photography.

Sinäkuva, 2016

“Sinäkuva reflects on questions concerning the significance of an individual and its uniqueness. The work shows the world as uncontrollable puzzle pieces, that create a continuously changing, dynamic entirety.”