Niina Pietarinen / Taideakatemia

Niina Pietarinen

Niina Pietarinen on valokuvaaja, jota kiinnostaa esittävyys ja sen katoaminen, sekä asioiden muuttuminen toisiksi. Pietarinen opiskelee Turun Taideakatemiassa.

http://cargocollective.com/niinapietarinen/

Kadottaa sinne rajansa III, 2016
video

Aika ja vesi valuu läpi sormien.

MISSÄ: Verstas

MILLOIN: jatkuva

//

Niina Pietarinen is a photographer who is interested in mimesis and its disappearing, and things becoming real. Pietarinen studies at the Turku Arts Academy.

http://cargocollective.com/niinapietarinen/

Kadottaa sinne rajansa III, 2016
video

Time and water run through your fingers.

WHERE: Verstas

WHEN: continuous