Minna Ihalainen / Taideakatemia

Minna Ihalainen

Minna Ihalaisen musteläiskäinstallaatiot valtaavat Ponttoonin ympäristöineen, kuin levottomina vaeltavat ajatukset. Toiset niistä selkiytyvät vasta muiden hiljentyessä.
Ihalainen valmistuu kuvataiteilijaksi Turun AMK:n Taideakatemiasta. Nähtävillä oleva teoskokonaisuus on hänen opinnäytetyönsä.

//

The inkblot installations by Minna Ihalainen take over the H2Ö Pontoon as if bustling thoughts were wandering about. Some of them illuminate only after others have gone silent.
Ihalainen graduates as a bachelor of fine arts from Turku University of Applied Sciences. The artwork on display is a part of her thesis.