Milja Moilanen

Milja Moilanen

Sweet Babe

Milja Moilanen (1989) on kiinnostunut ihmisluonnon problematiikasta ja eriskummallisuuksista. Hän opiskelee kuvanveistoa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Hänen teoksiaan on ollut nähtävillä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Vuoden 2016 H2Ö:hön Moilanen toteuttaa Sweet babe, Filterwall-installaation. Teos on osa teoskokonaisuutta joka pohjaa Moilasen vuoden 2016 aikana syntyneisiin teksteihin. Kokonaisuus sai alkunsa Andaman-saarilla, jossa Moilanen ihastui mangrovepuiden suodattaviin ja suojeleviin ominaisuuksiin.

Sweet babe on ote runosta jonka hän löysi luonnon valtaamalta Ross Islandilta hautakivestä. Ross Island oli brittikolonialistien hallussa toiseen maailmansotaan saakka, jonka jälkeen britit eivät enää palanneet saarelle. Luonto otti vallan ja jäljelle jäivät vain rauniot. Samaan tapaan mangrovet keräävät ja pilkkovat ihmisten jätteitä, muokaten ja muuttaen rannikon olomuotoja.

//

Milja Moilanen: Sweet Babe

Milja Moilanen (1989) is interested in weird things and the problematics of human nature. She studies sculpture in The Academy of Fine Arts in Helsinki. Her works have been exhibited widely in Finland and around the world.

For H2Ö 2016 Moilanen creates a Filterwall installation called Sweet Babe. Filterwall is a part of a series of works based on Moilanen’s texts from the year 2016. The artwork came into being in the Andaman Islands, where Moilanen fell in love with the filtering and protecting qualities of mangrove trees.

Sweet Babe is a quote from a poem Moilanen found from Ross Island, on a tombstone covered with moss. Ross Island was colonised by the British until World War II, after which they never returned to the island. Nature took over and only ruins were left. In the same way the Mangrove collects and breaks people’s waste, changing the forms of the coast.