Mikko-Pekka Hyvärinen / Taideakatemia

Mikko-Pekka Hyvärinen

Mikko-Pekka Hyvärinen on oululaislähtöinen kuvataiteilija, joka keskittyy installaatio- ja maalaustaiteeseen, kuitenkin sekoittaen eri taiteenlajeja. Työskentelyn suunnitteluvaiheessa hän luottaa intuitioon sekä ympäristön ja yhteiskunnan havainnointiin.

”Siniset kivet. Taipumus merkata oma jälkensä. Halu ilmaista itseä. Tästä huolimatta ristiriitainen tunne, miksi luontoon tulee kajota. Eikö sen ole aina ollut parempi ilman modernia elämäntyyliä? Koen usein, että taiteeni materiaalit ovat väistämättä huonoksi luonnolle. Silti minun tulee olla osana sitä. Tällä kertaa väliaikaisin keinoin.”

//

Mikko-Pekka Hyvärinen is a visual artist originally from Oulu, Finland. He focuses on installations and painting, but mixes still different forms of art. In the planning phase of his work he trust his intuition and also the environment and the perception of society.

”Blue rocks. The tendency to mark one’s own tracks. The will to express oneself. Regardless of this, there is a controversial feeling, why does one have to dip into nature. Hasn’t it always been better without a modern lifestyle? I often experience that the materials of my art are inevitably harmful for the nature. Still, I have to be part of it. This time in temporary ways.”