Lilli Haapala

Ipomoea(Elämänlangat) Lilli Haapala

Kuva: Lilli Haapala, Imopea (elämänlangat)

 

Bioyhteys

Lilli Haapala on turkulainen kuvataiteilija joka pohtii luonnon ja tietoisuuden rakenteita. Tällä hetkellä tärkeimmiksi taiteen välineiksi hänelle ovat muodostuneet kasvit. Hän käyttää niitä installaatioissaan tai kamerapohjaisissa teoksissaan, joko omina itsinään tai metaforina ihmistä ympäröivälle luonnolle.

 

“Teokseni mittaa kasvin sähkönjohtavuutta ja muuttaa lukemat ääniksi. Äänistä syntyy virtaava melodia kasvin aineenvaihdunnan mukaan. Mittaus tapahtuu hieman samalla periaatteella kuin EEG-kuvauksissa mitataan aivojen sähköistä toimintaa. Teokseen voi osallistua koskettamalla sensoria ja kuulla miltä omasta kehosta lähtevä ääni kuulostaa

ja miten se soi yhdessä kasvin kanssa.”

 

Ipomoea (elämänlangat)

time lapse-video, 2015

 

Ipomoea (elämänlangat) on vuonna 2015 valmistunut time lapse-video. Työni syntyi useiden luontoa, tietoisuutta ja elämää koskevien kysymysten tuloksena. Millainen on kasvien tietoisuus ja mitä kasvit oikein ovat? Kasvatin Ipomoea sukuun kuuluvia Elämänlankoja kolmen kuukauden ajan ja kuvasin niitä jatkuvasti puolen tunnin välein.

 MISSÄ: Verstas

MILLOIN: jatkuva

//

 

Biocommunication

Lilli Haapala is Turku based artist who ponders research structures of nature and consciousness. At this point different plants have become the most important medium for her. She uses them in her installations or camera based works either as themselves or as a metaphor to the nature that surrounds us.

 

“This artwork measures the electrical

conductivity of a plant and converts the readings into sounds. From the sounds, a flowing melody is born, following the plant’s metabolism. The measuring works by somewhat the same principle as EEG scans measure the brain’s electrical activity. You can participate in the work by touching the sensors, and hear what kind of sounds your own body makes, and how they communicate with the sounds from the plant.”

 

Ipomoea (elämänlangat)

time lapse-video, 2015

 

Ipomoea (elämänlangat) is a time lapse- video realised in 2015. My work was born as a result of the various questions about

nature, consciousness and life. What kind of consciousness plants have and what exactly are they? I grew Ipomoea-plants for three months, and I photographed them continuously every half an hour.

WHERE: Verstas

WHEN: continuous