Riekki & Luukkonen

TheCircleComplete_Riekki&Luukkonen_2016_still

The Circle Complete, videoteos, jatkuva looppi

“The Circle Complete” on kuvataiteilija Jyrki Riekin ja elävän kuvan tekijä Marko Luukkosen intensiivisen yhteistyön jatkoa. Teos on syntynyt katkeamattomana jatkumona, kiertymänä SAALIS(TAJA)/ PREY -näyttelyn teoksille. ”Näyttely oli kahden ihmisyksilön voimin,  intensiivisenä yhteistyönä manattu teoskokonaisuus.” ”Ritualistisesti animoitu” teos avaa portin ikuisen kierron ja synkronisiteetin mysteerin äärelle.

Riekin ja Luukkosen teoksia on tällä hetkellä esillä Haihatuksen Hikiset päivät -yhteisnäyttelyssä Joutsassa sekä Konepajan Brunossa Helsingissä.

JYRKI RIEKKI
”Jyrki Riekin maalaukset ovat kovaäänisiä, energisiä ja raivokkaita. Ne pursuvat kriittistä voimaa, johon yhdistyy vankka taiteellinen lahjakkuus. Kaikesta huomaa, että Riekki työskentelee myös performanssitaiteilijana: liikkeistä, huudosta, teksteistä. Kirjoitetun tekstin taustalta huokuu lihallisuus, jossa saattaa nähdä viitteitä barokin maalaustaiteeseen. Tosin silvottuna ja nyrjäytettynä meidän omaan brutaaliin ja pelottavaan aikaamme, aikaan jota Riekki häikäilemättä ruoskii kolmiulotteisissa teoksissaan, mukana usein ripaus viiltävän mustaa huumoria.”

-Måns Holst-Ekström, taidekriitikko

MARKO LUUKKONEN
Marko Luukkonen on Kallion karjalainen ’elävän kuvan veistäjä’. Elokuvaajan koulutuksen saanut tekijä työskentelee laaja-alaisesti kuvan rajapinnoilla niin elokuvan, kuvataiteen kuin livevisualisointien kentillä. Mikään elävän kuvan tekoon soveltuva työkalu ei ole hänelle vieras. ”Elävää kuvaa tulee soittaa kuin instrumenttia tai sinfoniaorkesteria.” Viime ajat ovat laajentaneet tekemisen ’ajattomaan kuvaan’.

MISSÄ: Lepakkotalo

MILLOIN: jatkuva

 

//

The Circle Complete, video art work, endless loop

“The Circle Complete” is a continuation of visual artist Jyrki Riekki’s and live picture maker Marko Luukkonen’s co-operation. The artwork was born as an unbroken continuum, rotating around other artworks in SAALIS(TAJA) / PREY -exhibition, which was a set of works conjured by two human individuals as a result of intensive collaboration. The “ritualistically animated” artwork opens the gate to eternal rotation and the mystery of synchronicity.

Riekki & Luukkonen’s works are showing at the moment in Haihatus’ Hikiset päivät -exhibition in Joutsa, Finland, and in Konepajan Bruno in Helsinki, Finland.

JYRKI RIEKKI
”Jyrki Riekki’s paintings are loud, energetic and fierce. They are bursting with critical power, containing strong artistic talent. You can tell that Riekki also works as a performance artist; from  movements, screams and texts. Behind written texts there is a sense or carnality, where one can see references to baroque painting. Although, mutilated and twisted in our own brutal and daunting time, a time that Riekki mercilessly whips in his 3-D works, with a pinch of black humour.”

-Måns Holst-Ekström, art critic

MARKO LUUKKONEN
Marko Luukkonen is Kallio’s carelian ”live image sculptor”. Luukkonen, who studied cinematography, works in a wide range of picture-making in the fields of cinema, fine arts and live visualisations. No tool for making live pictures is strange to him. ”Live picture must be played like an instrument or a symphony orchestra.” Lately Luukkonen has expanded his work in the field of ”timeless picture”.

 

WHERE: Lepakkotalo

WHEN: continuous