Eid & Béranger

Eid & Béranger

Célia Eid & Sébastien Béranger: Erase
(Eid: animointi, Béranger: sävellys)

Eid & Béranger -duo saavuttaa hienovaraisen tasapainon silmän ja korvan välillä. Maalauksellisen ja musiikillisen eleen välinen suhde, materiaalien väliset yhteydet, käsityö ja digitaaliset teknologiat ovat kaksikon taiteellisen työskentelyn sydän.

“Erase” perustuu siihen, miten muisti ja unohdus ovat monimutkaisessa vuorovaikutuksessa. Toisilleen vastakkaiset liikkeet täydentävät toisiaan ja ovat yhtä tärkeitä elämässämme.
Teoksessa on käytetty standardia animointitekniikkaa, joka muodostetaan pyyhkimällä edelliset kuvat uusien tieltä. Sama periaate pätee teoksessa kuultavaan musiikkiin. Juuttuneessa, mutta rikkaassa ääniympäristössä leveitä taajuusalueita poistetaan osittain, mikä jättää jäljelle tunteen tyhjyydestä, jopa kadotuksesta.

MISSÄ: Verstas

MILLOIN: jatkuva

//

Célia Eid & Sébastien Béranger: Erase
(Eid: animation, Béranger: music)

The Eid & Béranger duo achieve a subtle balance between the eye and the ear. At the core of their artistic approach is the relationship that exists between the gesture of painting and music. They also explore material connections and digital technologies.

“Erase” is based on how our memory keeps interplaying in a complex way between remembering and forgetting. The two opposing, yet complementary movements are equally essential in our life.
With the visual display, Erase uses a standard animation technique which consists of handling each new image by wiping some elements from the previous one and adding a few new elements.
The same principle applies to the music. Widebands are partly erased from the jammed and rich sound environment, which leaves a sense of emptiness or even … oblivion.

WHERE: Verstas

WHEN: continuous

Eid & Béranger