Antti Annanpalo

Antti Annanpalo

Antti Annanpalo on taiteen moniottelija, joka on juurtunut H2Ö:n maaperään kuin tammi Ruissaloon. Annanpalon työt rönsyilevät kasvitaideteoksista perinteiseen kuvataiteeseen ja musiikkiin. H2Ö:ssä hän käsittelee orgaanisen kolmiulotteisuuden teemaa himmeleillä.

//

Antti Annanpalo is a multi operator of art who has grown deeply into the soil of H2Ö festival like an oak to the Ruissalo isle. The art works of Annanpalo vary from plant art to traditional fine arts and music. This year Annanpalo’s works deal with the organic tree-dimensionality with straw mobiles.