Aluevalaistus

Kuva: Lasse Jalonen

Kuva: Lasse Jalonen

Aluevalosuunnittelu

Sisko ja sen veli. Ada Halonen on turkulainen valosuunnittelija, joka tuottaa tapahtumia ja työskentelee tanssin, teatterin, performanssin sekä installaatiotaiteen aloilla. Ensisyksynä hänen valosuunnittelujaan voi nähdä Åbo Svenska Teaterissa. Halonen kuuluu kiinteänä osana H2Ö-festivaalin luovaan ytimeen.

Anttoni Halonen on helsinkiläistynyt teatterin ja esittävän taiteen sekatyöläinen. Tällä hetkellä hän työskentelee teknisenä vastaavana Universum-teatterissa Helsingissä. Sisko ja sen veli ovat jakaneet vastuuta tämän vuoden H2Ö-festivaalin valorakennuksesta.

Valotekninen tuotanto

Mari Agge on Turussa asuva valosuunnittelija, joka työskentelee laajalti esitystaiteen ja muiden yleisötapahtumien parissa. Hän on myös toiminut usein teknisenä tuottajana erilaisissa tapahtumissa ja festivaaleilla. H2Ö-festivaalin organisaatiossa hän vastaa valo- ja sähköteknisestä koordinoinnista ja tuotannosta.

//

Lighting designer for the festival area

Sister and her brother. Ada Halonen is a lighting designer based in Turku, Finland. She works in the field of dance, theatre, performance, installation art and producing events. Next Autumn her lighting designing can be seen in Åbo Svenska Teater. Halonen is fundamental part of H2Ö Festival’s creative core.

Anttoni Halonen is Helsinki based multitasker in the field of theatre and performing arts. Currently he is working as the technical manager of Universum theatre in Helsinki. Sister and her brother have divided the responsibility of building up the lighting design of this year’s H2Ö Festival.

Technical producer for lighting design

Mari Agge is a lighting designer based in Turku, Finland, who works broadly with performance arts and other events. She has also often worked as a technical producer for different events and festivals. In H2Ö-festival she coordinates the lighting and electricity departments.

Kuva: Veera Saarivuori
Kuva: Veera Saarivuori